Jak wygląda postępowanie windykacyjne?

Jak wygląda postępowanie windykacyjne?
Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Na wstępie warto wyjaśnić, co to w ogóle jest windykacja długu. Mianowicie: jest to zbiór czynności, które mają na celu doprowadzenie dłużnika do wykonania zobowiązania, jakie zaciągnął wobec wierzyciela. Są to czynności prawne, procesowe oraz faktyczne. Windykacja może przebiegać w sposób polubowny lub sądowy.

Etapy postępowania windykacyjnego:

  1. Postępowanie polubowne – są to negocjacje z dłużnikiem, które mają na celu doprowadzenie do zawarcia pisemnej ugody dotyczącej spłaty zobowiązania. Sposoby negocjacji to: wezwania do zapłaty, rozmowy telefoniczne lub osobiste spotkania. Bardzo często dochodzi do podpisania ugody, dług najczęściej jest spłacany w ratach. Natomiast, jeśli na tym etapie nie dojdzie do ugody, konieczne będzie przeprowadzenie postępowania sądowego.
  2. Postępowanie sądowe – jest przeprowadzane, gdy dłużnik nie dokona spłaty zadłużenia w przewidzianym terminie, pomimo próby podjęcia wielu czynności polubownych. Celem tego postępowania jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego,który stanowi podstawę do dalszego ubiegania się o zwrot długu.
  3. Postępowanie klauzulowe – odbywa się na wniosek złożony przez wierzyciela lub z urzędu. Celem tego postępowania jest uzyskanie klauzuli wykonalności, która stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej.
  4. Postępowanie egzekucyjne – rozpoczyna się wraz ze złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji. Wniosek ten składany jest do komornika i powinien on zawierać szczegółowy opis działań, które mają zostać podjęte. Celem tego postępowania jest egzekucja zadłużenia.

    Artykuł napisany we współpracy z Agnieszką Lisiecką – obsługa prawna Poznań.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*